sensationell


sensationell
adj (-t, -a) uppseendeväckande

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.